NETTY - National Internet Award
RU
Instagram
Facebook
// NETTY 2021 NOMİNANTLAR
// DÖVLƏT VƏ CƏMİYYƏT

 


Expert şurası
159

Expert şurası
155

Expert şurası
155
// BİZNES VƏ MALİYYƏ

 


Expert şurası
192

Expert şurası
171

Expert şurası
155
// ELM, TƏHSİL VƏ İNNOVASİYALAR

 


Expert şurası
163

Expert şurası
138
// SƏHİYYƏ, İDMAN VƏ TURİZM

 


Expert şurası
165

Expert şurası
127

Expert şurası
116
// İNFORMASİYA VƏ XƏBƏRLƏR

 


Expert şurası
120
// MƏDƏNİYYƏT, İNCƏSƏNƏT VƏ YARADICILIQ

 


Expert şurası
141
// DÖVLƏT VƏ CƏMİYYƏT

 


Expert şurası
222

Expert şurası
209
// BİZNES VƏ MALİYYƏ

 


Expert şurası
205

Expert şurası
178

Expert şurası
139
// ELM, TƏHSİL VƏ İNNOVASİYALAR

 


Expert şurası
179

Expert şurası
163

Expert şurası
153
// SƏHİYYƏ, İDMAN VƏ TURİZM

 


Expert şurası
176

Expert şurası
172

Expert şurası
160
// DÖVLƏT VƏ CƏMİYYƏT

 

// BİZNES VƏ MALİYYƏ

 


Expert şurası
186

Expert şurası
180

Expert şurası
175
// ELM, TƏHSİL VƏ İNNOVASİYALAR

 


Expert şurası
212

Expert şurası
179

Expert şurası
167
// SƏHİYYƏ, İDMAN VƏ TURİZM

 


Expert şurası
192

Expert şurası
175
// İNFORMASİYA VƏ XƏBƏRLƏR

 


Expert şurası
227

Expert şurası
172
// MƏDƏNİYYƏT, İNCƏSƏNƏT VƏ YARADICILIQ

 


Expert şurası
172

Expert şurası
151

Expert şurası
138
// VİRTUAL MÜNSİFLƏR HEYƏTİNİN SEÇİMİ

 


Virtual jüri
47

Virtual jüri
31

Virtual jüri
29
2004 - 2021 | Copyright © NETTY | Site by RENLEY | Hosted by host.az