NETTY - National Internet Award
Instagram
Facebook
// EKSPERT ŞURASIEkspert şurası — Təşkilat komitəsinin adından xüsusi veb-formlarından istifadə etməklə ekspert qiymətləndirməsini aparan öz sahəsində tanınmış mütəxəssislər.

Ekspert şurasının tərkibi səsvermə prosesinin başlanmasına qədər şəxsi dəvətlər, özünü təqdimetmə və ekspert tövsiyyələri əsasında Təşkilat komitəsi tərəfindən yaradılır.
2022 | Copyright © NETTY | Site by RENLEY | Hosted by host.az